Kastmynt

som i historisk tid slängdes ut till allmänheten i samband med kungliga begivenheter. Bruket var ett sätt att visa regentens rikedom och givmildhet. I Sverige präglades de sista kastmynten på 1800-talet. Fram till Gustav III:s kröning år 1772 var valören två mark, därefter 1/3 riksdaler.Detta gällde både kungar och drottningar.


Årtal
Valör
Kvalité
Kommentar
Pris i SEK:
Bild
1860
1/3 Riksdaler
01/0
 
2.100:-
Ja

 

Guldmynt